Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal Felhasználóira vonatkozó információk védelmét elsődleges fontosságúnak tartom és minden tőlem telhetőt megteszek, hogy Önök weboldalam használatakor biztonságban érezhessék magukat. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat személyes adatai, jogai, illetve Én, mint adatkezelő, felelősségére vonatkozó szabályokat és azok terjedelmét ismerteti.

Korszerű technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítom a feldolgozott személyi adatok magas szintű védelmét és az illetéktelen hozzáférés megakadályozását.

Adat kezelő:

Rövidített név: Fóris Árpád
Székhely: 2335 Taksony, Fácán utca 13.
Postacím: 2335 Taksony, Fácán utca 13.
E-mail: foris.arpad@icloud.com
Adószám: 56370083-1-33
Honlap: https://forismeheszet.hu

Az adatfeldolgozás célja

 • A weboldal használóinak személyes adatait a https://forismeheszet.hu weboldalon (továbbiakban a „weboldal”) létrejött érdeklődések helyes teljesítésre céljára használja. Eszerint az adatokra elsősorban az alábbiak miatt van szükség:

– Kapcsolat Űrlap kitöltése

– a Felhasználó jogainak érvényesítése (szerződés visszavonása)

Az adatok típusa

A a következő személyes adatokat dolgozom fel, melyek Önnek a következőkhöz szükségesek:

1. Kapcsolatfelvétel:

– családi és utónév

– e-mail cím

– telefonszám

2. A Felhasználó által opcionálisan megadott adatok:

– Cég neve, adószáma (ha a társaság számlát kér)

A feldolgozás jogi alapjai

A személyes adatok feldolgozása az Európai Parlament és Tanács 2016/679 2016. április 27-i rendelkezése alapján történik.

Adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik.

Személyes adatainak feldolgozása az Ön önkéntes hozzájárulásával történik.

Személyes adatainak feldolgozása révén a következő jogok illetik meg:

 1. Jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását, indoklás nélkül. A visszavonási kérés vonatkozhat valamely felhasználási célra, pl. visszavonhatja hozzájárulását a tekintetben, hogy kereskedelmi tájékoztatást kapjon vagy minden célra kérheti a visszavonást. 
 2. Indoklás nélkül bármikor kérheti adatainak törlését. 
 3. Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatainak feldolgozását teljesen, vagy bizonyos célokra vonatkozóan korlátozza. A korábban teljesített tevékenységekre az ilyen korlátozás nem vonatkozik. 
 4. Kérheti személyes adatai kezelésének időben vagy terjedelemben történő korlátozását – kérésének megfelelően fogok eljárni. A korábban teljesített tevékenységekre az ilyen kérés nem vonatkozik.
 5. Kérheti, hogy adatait egy másik félnek adjam tovább. Ebből a célból, a kapcsolattartási nyomtatvánnyal lépjen kapcsolatba velem, ott adja meg annak a jogi személynek a nevét és címét, akinek továbbítanom kell adatait, adja meg az adatok körét, – vagyis határozza meg, mely adatait kívánja továbbítani. A kérés megerősítése után az átvitel elektronikus úton történik. Azért kérjem a kérés megerősítését, hogy biztosítsam adatai védelmét és megbizonyosodjak, hogy a kérés illetékes személytől érkezik.
 6. Bármikor kérheti, hogy személyes adatainak feldolgozásáról tájékoztassam Önt.

Kötelese vagyok ilyen kéréséről számított egy hónapon belül tájékoztatni Önt.

Személyes adatok megtartásának ideje

Személyes adatait addig tartom, míg az Önnel való tranzakciós kapcsolat fennáll.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság” (Evolutionet Kft.) rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság” (Evolutionet Kft.) fér hozzá.

Technikai adatok

forismeheszet.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 forismeheszet.hu az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A forismeheszet.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés  biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A  forismeheszet.hu az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Kapcsolattartási személyes adatok

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi csatornákon keresztül küldhet nekünk értesítést vagy kérést:

 1. a forisarpad@forismeheszet.hu e-mail címen keresztül
 2. – A weboldalon megadott kapcsolattartási csatornán keresztül

Sütik

Weboldalunk sütiket használ. A sütik kis fájlok, melyek a böngészéshez használt készülékekkel (pl. számítógép, okostelefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgál. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célokra, valamint arra használatosak, hogy weboldalunkat az egyéni igényeknek megfelelően alakítsuk. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanul maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

Facebook kapcsolat

Oldalam Facebook kapcsolatot tartalmaz (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Ezt a kapcsolatot a Facebook logó jelzi. Rákattintva azonnal Facebook profilomra léphet. Ekkor a Facebook azonnal tudja, hogy oldalamat az Ön IP címéről kereste fel. Ha olyankor látogat el oldalamra, amikor be van jelentkezve Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs is bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt.

Hangsúlyozni szeretném, hogy Facebook nem tájékoztat engem az összegyűjtött adatokról és azok felhasználásáról. Nem ismerem a Facebook által gyűjtött információk célját és terjedelmét. A Facebookkal kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ linken.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook információhoz jusson arról, hogy oldalamat látogatja, javasolom, hogy látogatását megelőzően lépjen ki a Facebook fiókjából.